پیچک( لیلا کرد بچه)

شعر و ادب پارسی

عناوین مطالب
- باورش کمی سخت است( لیلا کرد بچه)
- روز با سیگار من روشن می­شود( لیلا کرد بچه)
- نه به آزادی پنج حرف ساده( لیلا کرد بچه)
- چمدانی هر صبح از خانه بیرونم می‌برد( لیلا کرد بچه)
- باید برای روزهای برفی تقویم ها( لیلا کرد بچه)
- از هر درختی طنابی آویخته است( لیلا کرد بچه) ...
- آغوشت را بردار برو( لیلا کرد بچه)
- سی ساله ام و اگر دوباره قدم را( لیلا کرد بچه)
- خاطر مردم است که ( لیلا کرد بچه)
- روزی می‌رسدکه سمسارها بر سر تکه‌های ( لیلا کرد بچه)
- روزی کسانی برای کوبیدنِ این خانه می‌آیند( لیلا کرد بچه)
- گاهی شلوغی پیاده رو بهانه ی خوبیست( لیلا کرد بچه)
- دلم تنگ‌ست مثل لباس سال‌های دبستانم( لیلا کرد بچه)
- صبح ها پشت پرده بندري است( لیلا کرد بچه)
- تو شبیه پرستوها هستی( لیلا کرد بچه)
- هربار پنهان می شوم همبازی ام به طرز ( لیلا کرد بچه)
- روزی که این عکس را گرفتیم ،( لیلا کرد بچه)
- از لای پرده هرچه می بینم( لیلا کرد بچه)
- خسته‌ام و همینکه می‌توانم صندلی‌ام ( لیلا کرد بچه)
- هنوز فکر می کنی با توست( لیلا کرد بچه)
- هر روز بزرگراهی از میان ما می گذرد( لیلا کرد بچه)
- عادت کرده ایم من به چای تلخ اول صبح( لیلا کرد بچه)
- انگشتم را بر بینی شب می گذارم( لیلا کرد بچه)
- پرنده ای که نداند آزادی چیست( لیلا کرد بچه)
- باورش کمی سخت است( لیلا کرد بچه)
- تو باور نمی کنی ...بهتراز این نمی شوم( لیلا کرد بچه)
- انگشتم را بر می دارم وخانه ای در هوا ( لیلا کرد بچه)
- از شهرهای بزرگ که در قصه‌های تو نبودند ( لیلا کرد بچه)
- روزی هزار بار با تو برخورد می کنم( لیلا کرد بچه)
- درخت ها بازیگران ماهری اند( لیلا کرد بچه)
- دیگرخوابت را هم زیر این سقف نمی بیند( لیلا کرد بچه)
- زمستان حتی می تواند نام یک شعر باشد( لیلا کرد بچه)
- عاشقت نشدم که صبح ها در خواب ساکت ( لیلا کرد بچه)
- انگشتت را هرجای نقشه خواستی بگذار( لیلا کرد بچه)
- جاده‌ها جایی اگر برای رفتن داشتند( لیلا کرد بچه)
- گفتی می آیی یاد اخبار هواشناسی افتادم( لیلا کرد بچه)
- از امروز جهنم زیر پایت است( لیلا کرد بچه)
- راه دوری برای رفتن ندارم( لیلا کرد بچه)
- حسودم،به انگشت‌هایت( لیلا کرد بچه)
- کسی که از دور شبیه نقطه‌ای‌ست( لیلا کرد بچه)
- من از رعد و برق نمی ترسم( لیلا کرد بچه)
- چه فرق می کند با کدام لهجه درد می کشم( لیلا کرد بچه)
- هر شب خواب مرده ها را می بینم( لیلا کرد بچه)
- راه دوری برای رفتن ندارم( لیلا کرد بچه)
- من پروینم ،دختر ساسان با نطفه ای دیرینه ( لیلا کرد بچه)
- هربار به تو فکر می کنم( لیلا کرد بچه)
- مسافر کناری ام که پیاده شد( لیلا کرد بچه)
- پرنده ای که نمی داند آزادی چیست( لیلا کرد بچه)
- بلند شو پیش از آنکه مسیر همیشۀ خانه ( لیلا کرد بچه)
- روزی کسانی برای کوبیدنِ این خانه ( لیلا کرد بچه)
صفحه قبل 1 2 صفحه بعد